Interview in Kleur en Stijl

Riet de Vlieger, aangenaam…

Riet de Vlieger, certified image professional

Mijn naam is Riet de Vlieger. Ik verzorg al ruim 15 opleidingen voor Image Consultants. Het vak van de Image Consultant is veel rijker dan ik in taal kan vatten. Met dit werk vergroot ik het succes van mijn klanten, de mate waarin ze impact hebben. Klanten die werken aan hun persoonlijke presentatie bereiken hun resultaten zonder harder te gaan werken. En ze merken verschil in heel weinig tijd. Soms onmiddellijk, soms in enkele weken.

Niet zomaar een opleiding…

Ik hou van gedegen werk. De trainingen die ik verzorg zijn samengesteld uit de beste informatie en methodes die ik gedurende de afgelopen 20 jaar heb vergaard. Ik heb na mijn basisopleiding talloze trainingen gevolgd in Nederland, maar vooral ook bij buitenlandse trainers als Carla Mathis, Sarah Brummit, Sarah Hathorn en Imogen Lamport.

Het grootste deel van mijn scholing deed ik bij Carla Mathis, AICI Certified Image Master. Haar boek “The Triumph of Individual Style” wordt in Amerika gebruikt op Universiteiten en mode-opleidingen. De Stijlopleiding die ik verzorg is verrijkt vanuit het baanbrekende werk dat Carla heeft gedaan. Het hart van de Kleuropleiding “Kleur op Maat” bestaat uit de “Essential Colors” Training, die ik onder licentie geef.

Tot nu toe ben ik de enige Image Consultant in Nederland die door AICI is gecertificeerd.

Mijn werk als Image Consultant:

krijg een impressie van mijn manier van werken en wat me drijft…

Leiderschap op hakken

Mijn achtergrond

Verbale Communicatie

Jezelf presenteren

Als adviseur ben je steeds jezelf aan het presenteren en aan het communiceren.

In het eerste deel van mijn carrière was ik logopedist. Ik werkte met kinderen, maar ook met volwassenen. Het gebruik van de stem heeft altijd mijn speciale interesse gehad. Die stem heeft heel veel mogelijkheden in zich; bijvoorbeeld om je enthousiasme uit te drukken.

Non-verbale Communicatie

Wie congruent communiceert, wordt meer op waarde geschat

Communicatie gebeurt op zoveel manieren. Wie daar grip op krijgt, wordt veel effectiever. Kleine aanpassingen in uitstraling kunnen groot effect hebben.

Houding, kleurgebruik, kledingstijl, stemgebruik en omgangsvormen zijn middelen om de persoonlijke impact te vergroten. Al deze aspecten maken deel uit van mijn expertise.

Leiderschaps
ontwikkeling

Een relatief nieuw vak heeft schouders nodig

Op dit moment ben ik AICI International Past President. Naast het uitoefenen van mijn vak, vind ik het belangrijk dat het beroep van de Image Consultant op de kaart wordt gezet.

Aanvullend op diverse bestuursfuncties ben ik in Nederland betrokken bij de ontwikkeling van een AICI netwerk. Zo’n netwerk is van groot belang, aangezien Image Consultants veelal alleen werken.

Mijn studenten kunnen in een vroeg stadium participeren, en zo nog verder geïnspireerd raken.

Leiderschapsontwikkeling

Ik heb een gezonde ambitie voor mezelf en voor het vak. De afgelopen jaren heb ik er een punt van gemaakt mijn eigen leiderschap, profilering en zichtbaarheid te ontwikkelen. Hier een impressie van de effecten daarvan:

  • Sinds 2007 ben ik AICI Certified Image Professional, als enige in Nederland. Wereldwijd zijn er ca 100 Image consultants met deze certificering.
  • In 2011 werd ik gevraagd als Bestuurslid in het Internationale hoofdbestuur van AICI. Gedurende 4 jaar was ik verantwoordelijk voor het functioneren van 26 Chapters. Als bestuurslid heb ik een aantal belangrijke initiatieven ontplooid, waar nieuwe resultaten uit zijn voortgekomen.
  • In 2012 werd ik gevraagd om als een van de founding members van IITTI mee te helpen een internationale standaard voor “soft skills”, image en etiquette te ontwikkelen. Deze standaard wordt nu wereldwijd uitgerold.
  • In 2014 was ik initiatiefnemer van GewoonIK, een project om het zelfvertrouwen van meisjes (11-15 jaar) te bevorderen. Het project leeft in een aantal plaatsen in Nederland voort, en wordt uitgevoerd door collega’s.
  • In augustus 2015 ontving ik de AICI President’s Award 2015 vanwege drie initiatieven binnen de Internationale Organisatie gedurende mijn bestuursperiode, waardoor AICI verder kan doorontwikkelen, en aan belang kan winnen.
  • In januari 2016 ontving ik uit handen van de Vereniging Image Professionals in Nederland de Karin van Paassen VIP Award 2016 voor mijn structurele bijdrage aan het vak gedurende vele jaren.
  • In 2016 werd ik gevraagd als AICI International President (2017-2019). Mijn huidige bestuursrol is die van AICI Past President.
  • In 2017 was ik een van de initiatiefnemers van een AICI netwerk in Nederland.

Interessant?

Wil je dat ik met je mee denk over hoe jij met dit vak aan de slag kunt?
Maak dan een belafspraak. Ik neem graag de tijd voor je.

Ja dat wil ik wel